Radon

Radonsanering

Att vara medveten om radonrisken och vidta rätt åtgärder för att minska den är avgörande för att skydda din hälsa och säkerhet, liksom för din familj. Genom att öka förståelse och medvetande kring radon, och vilka åtgärder som kan vidtas för att sanera det, kan vi minimera riskerna att drabbas och skapa en bättre miljö inomhus.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran bryts ned i marken, berggrunden eller vattenkällor. Den är osynlig och luktfri, vilket gör den svår att upptäcka utan särskilda mätningar. Radon är ett vanligt förekommande ämne i marken och kan tränga in i byggnader genom sprickor, hål och andra öppningar i marken och material som används för konstruktion.

H2: Effekter av att utsättas för Radon

Att vara utsatt för höga nivåer av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer avsevärt. Radongasen bryts ner till fasta partiklar som kan fastna i lungorna när vi andas in dem. Dessa partiklar avger strålning, vilket kan skada lungvävnaden och leda till utvecklingen av cancer. Det är viktigt att notera att risken för att utveckla lungcancer på grund av radon är särskilt hög hos personer som röker, då rökning och radonexponering kombinerat ökar risken exponentiellt. Mät radon regelbundet för att veta om du har för höga nivåer av denna giftiga gas i ditt hus.

 Hur sanerar du för radon?

Det finns flera bra metoder för att sanera radon och minska dess förekomst inomhus. En vanlig metod är att installera ett radonsugsystem, även känt som aktiv ventilation. Detta system består av en fläkt som placeras under huset och suger upp radongasen från marken innan den kan tränga in i byggnaden. Radonsugsystemet ventilerar sedan gasen utomhus där den inte utgör någon hälsorisk.

En annan metod är att täta sprickor och hål i golv och väggar, vilket förhindrar radongasen från att tränga in i huset. Det är också viktigt att se över husets ventilationssystem för att säkerställa att det fungerar korrekt och hjälper till att hålla radonansamlingen till ett minimum.

Förindra radon

För att förebygga radonproblem är det viktigt att inkludera radonkontroll vid byggande av nya hus. Detta kan omfatta att använda radontäta material och installera ventilationssystem som är utformade för att minimera radoninträngning. För befintliga byggnader är det viktigt att regelbundet testa radonnivåerna och vidta åtgärder om nödvändigt för att minska exponeringen för radon.