Grundläggande regler för badminton

träknappar som bokstaverar rules

Som alla andra sporter, har även badminton sitt eget fullständiga regelverk. Ingen förväntar sig att du ska kunna det hela, om du inte är domare eller referee. Men som spelare finns det ändå en del som du måste ha koll på. Således är det vad vi ska gå igenom här. Så på med läsglasögonen och dyk in. 

Poängsystem

En badmintonmatch spelas bäst av 3 set till 21. Alltså den som först vinner 2 set vinner matchen. För att vinna ett set räcker det inte med att bara ha 21 poäng. Det måste även vara minst 2 poängs marginal till motståndaren. Står det då 20-20 spelar man förlängning till 22. Gränsen går vid 30. Skulle det stå 29-29 spelas en sista boll som avgör setet. Varje boll räknas till poängen. 

badmintonnät med poängskylt i bakgrunden

Spelplan och linjer

Spelplanens linjer skiljer sig lite beroende på om du spelar singel eller dubbel. Både under spelet och under serve. I dubbel används hela banan förutom vid serve. I singel gäller de inre sidolinjerna men serveytan är större jämfört med dubbel. Se bilder nedan.

Serveregler

Eftersom serven i badminton är väldigt känslig på så sätt att den har stor påverkan, finns det en del regler kring den. I stora turnerningar finns det en dedikerad servedomare som enbart tittar på serven, det säger en del.

I början av matchen lottas det om vem som börjar serva. Ett enkelt sätt att göra detta på är att slå upp bollen i luften och låta den landa. Den sida som korken pekar mot får välja om de ska serva eller mottaga. Därefter är det den som vann den senaste bollen som fortsätter serva. I dubbel fortsätter samma person serva tills man förlorat en boll.

Serven ska alltid slås diagonalt till motsatt ruta. Bara den person i mottagande paret som sist servat i den rutan får mottaga serven. Jämna poäng servas från höger ruta. Ojämna från vänster. Tillslaget måste vara från under 1.15m och träffa korken först. Var bollen får landa i serven skiljer sig i singel och dubbel. Se markerade rutor i banorna. Servare eller mottagare får inte stå på linjen. Spelare får inte röra på fötterna förrän serven är slagen. 

Under spel

När bollen ska slås över till motståndarens sida är endast ett tillslag tillåtet. Det är tillåtet att slå bollen över och runt nätet om man lyckas med det, men inte under. Vidare får du inte passa dig själv eller en dubbelpartner. Det är inte heller tillåtet att fösa över bollen. Träffar bollen på kroppen eller kläder av en spelare är det ett “fel” och den spelare förlorar automatiskt bollen. det är även ett fel att nudda nätet med annat än bollen. Vidare är det inte tillåtet att ta bollen innan den korsat nätet eller hindra motståndarens slag på något vis.